Contact us

Contacts


For Speakers:

Shi Tong / Liao Zhimao
021-58385310 / 54065385
021-50801966 / 54065150
bioforum@163.com
lzm@bio-forum.com

For Sponsors:

Shen Le / Song Ying
021-54065136 / 50800300-356
021-54065150 / 50801966
sl@bio-forum.com
songy@biopharm.sh.cn

For Delegates:

Liu Tao / Wei Bo
021-54562062/ 54060016
021-54065150
registration@bio-forum.com
conference@bio-forum.com

For Matchmaking:

Liao Zhimao
021-54065385
021-54065150
lzm@bio-forum.com

For Exhibitors:

Shi Tong
021-50800300-316
021-50801966
bioforum@163.com

TOP